CIRCULARA INFORMATIVA: DESINFECCIÓN DE LOCAIS COMERCIAIS

Están xurdindo no mercado diferentes tratamentos para a desinfección de locais e materiais que utilizan produtos ou equipos que, mediante mecanismos de acción químicos ou físicos, reclaman un efecto de inactivación ou destrución do Coronavirus, é dicir, que teñen potencial como desinfectantes. Entre estes produtos están o ozono, o dióxido de cloro e a luz ultravioleta.

DOCUMENTO COMPLETO

 

máis noticias

Traducir