Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA | Asociación de Comerciantes e Industriais do Porriño ACIPOR

Temos unha meta

MOREA

MOREA | Acipor. Manter vivo o comercio local no Porriño é o noso obxectivo

Obxectivos da asociación de comerciantes

MOREA creouse en 2006 para fortalecer o comercio local do Porriño

1

Defender os intereses comúns dos nosos establecementos e empresas asociadas dende a unidade.

2

Representar, defender, coordinar, xestionar e promover os intereses comerciais, económicos, sociais, laborais e profesionais de todos os seus membros.

3

Ofrecer servizos xerais (para todos os socios), específicos (por sectores) e individualizados (por establecemento ou persoa).

4

Promover e desenvolver xuntos un sector de servizos máis relevante na vila do Porriño e ofrecer as mesmas vantaxes sen ter que desprazarse fóra. Ao mesmo tempo, invita a aqueles establecementos que non pertenzan a ela a que poidan pertencer.

5

Dinamizar comercialmente o Concello do Porriño.

6

Manter vivo o comercio local.

7

Promover a imaxe de calidade e servizo do noso comercio.

8

Poñer a disposición dos membros a formación e información necesarias para facilitar a súa xestión diaria.

9

Promover a formación continua dos asociados mediante accións formativas para axudar a mellorar a estratexia de xestión dos establecementos comerciais.

10

Representar aos socios ante as distintas administracións.

11

Actuar como voceiro permanente e único ante os medios de comunicación.

12

Promover e anunciar o pequeno comercio da vila do Porriño para dar a coñecer os diferentes establecementos asociados.

13

Promover a posta en marcha de actividades comerciais, de hostalería, profesionais e de servizos.

14

Xestionar todas as axudas, plans e programas, tanto públicos como privados, relacionados coa finalidade da Asociación, calquera que sexa o seu ámbito territorial.

MOREA É UNHA ASOCIACIÓN

Unha asociación que se move e fai.

Teléfono

986 33 40 00

Enderezo

Praza do Concello, 4 - 2A

36400 - O Porriño

Infórmate sen compromiso

Traducir